Loading

Life for Bear

Proiectul LIFE

Conservarea populației de urs brun (Ursus arctos) din România

LIFE FOR BEAR – LIFE13 NAT/RO/001154

 

Perioadă de implementare: oct 2014-oct 2019 (prelungit: dec2021)

Acest proiect este finanţat de către Comisia Europeană prin programul LIFE+ Natura şi este implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – Staţiunea Braşov, (fostul I.C.A.S.), în calitate de beneficiar coordonator, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Fundația Carpați, Administraţia Parcului Natural Bucegi, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A. în calitate de beneficiari asociaţi.

Acest proiect a debutat într-o manieră inovativă, aducând în plus, faţă de ceea ce se aplicase anterior, o viziune integratǎ a unui management complex al conflictelor urs-om, prin testarea unor metode noi, îmbunătăţirea celor aplicate anterior, respectiv optimizarea soluţiilor necesare pentru reducerea conflictelor. Rezultatele vor conduce la identificarea unor mijloace eficiente pentru reducerea impactului negativ al dezvoltării urbane asupra conservării populaţiei de urs și îmbunătăţirea educaţiei publicului larg privind protejarea acestei specii, având efect asupra tuturor habitatelor şi speciilor din zonă.

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI

Proiectul ″Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România″ a început pe data de 03.10.2014 și este în curs de implementare. Perioada de finalizare la unele acțiuni a trebuit să fie extinsă. Noul termen de finalizare a proiectului este 31.12.2021. Proiectul nu a întâmpinat mari dificultăți din punct de vedere tehnic pentru atingerea obiectivelor acțiunilor, însă a înregistrat unele întârzieri la realizarea unor livrabile, întârzieri care nu afectează progresul general al proiectului.

Pe parcursul implementării proiectului au intervenit modificări de ordin politic/administrativ în cadrul instituțiilor cu rol decizional implicate în mod direct în managementul speciei urs brun. Odată cu modificările de ordin politic/administrativ au intervenit și modificări în atitudinea oamenilor care desfășoară activități care privesc specia urs și/sau habitatul acestuia și atitudinea oamenilor ale căror activități sunt influențate de prezența și acțiunile urșilor. Totodată a crescut atenția presei pe temele care privesc specia urs, astfel încât managementul acestei specii în România a creat controverse și a devenit un subiect foarte sensibil pentru mai multe grupuri: oameni care trebuie să coexiste cu specia urs brun, iubitori de animale care nu locuiesc în zone vizitate de urs, gestionari de fonduri cinegetice, vânători, administrații publice, activiști de mediu, cercetători, conservaționiști.

În 2018 Ministerul Mediului a demonstrat o participare activă prin implicarea în realizarea și aprobarea prin OM 625/28.06.2018 a ”Planului de acțiune pentru conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos arctos) din România”. Planul de acțiune, realizat în cadrul activității C1 integrează elemente din acțiunile proiectului. Ministerul Mediului a depus un proiect și a obținut fonduri structurale POIM pentru a implementa acțiuni din acest Plan. Proiectul „Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România”, Cod SMIS 136899, se derulează în perioada 08.07.2021 – 31.12.2023, de către beneficiar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea și Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Odată cu implementarea acestui proiect de anvergură se asigură sustenabilitatea, prin replicarea și transferul acțiunilor proiectului LIFE FOR BEAR.