Loading

Life for Bear

Activități

1

Activități

Acțiune pregătitoare:

A.1 Analiza socio-economică a grupurilor de interese

Acțiune finalizată în 2015.

Rezultat: Studiu socio-economic al grupurilor de interese

În acest studiu s-a urmărit: identificarea categoriilor de factori de interes care sunt implicați activ sau colateral sau a căror activitate se poate răsfrânge asupra speciei vizate de proiect şi cunoaşterea necesităţilor, aşteptărilor şi intereselor acestora, precum şi opiniile referitoare la specia urs şi la activitatea acestuia.

Acest studiu a fost util în crearea rețelei de relații în vederea colaborării pentru a asigura o bună desfășurare a activităților proiectului.

Studiu disponibil aici

A.2 Analiza conflictelor om-urs la nivel naţional şi la nivel local în zona de conflict Braşov – Valea Prahovei

Acțiune finalizată în 2021.

Rezultat:

Raport final de analiză a conflictelor om-urs

 În 2016 a fost întocmit un raport intermediar, iar datele s-au folosit în planificarea și implementarea unor acțiuni concrete din acest proiect, efectuându-se și o zonare a conflictelor în aria de implementare a proiectului. 

Datorită utilității acestei analize, monitorizarea situaţiilor conflictuale dintre om şi urs și colectarea de date a continuat până la finalul proiectului, întocmindu-se un raport final în 2021.

Studiu disponibil aici

A.3 Analiza bonităţii (calităţii) habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării socio-economice din ultimul deceniu

Acțiune finalizată în septembrie 2019.

Rezultate:

 • Distribuția comparativă a prezenței factorului antropic la nivelul zonei de implementare a proiectului.
 • Efectivele optime ale speciei urs brun pe fiecare fond cinegetic din arealul de distribuție a speciei la nivel național.
 • Bonitatea habitatelor naturale la nivel de fond cinegetic.
 • Îndrumar practic pentru analiza bonității habitatelor populate de specia urs brun.
 • Publicație: Analiza bonităţii habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării socio-economice din ultimul deceniu din România, Editura Silvică, 2021

Descărcați documentul aici

 

Acţiuni concrete de conservare:

C.1 Revizuirea planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

Acțiune finalizată în 2021.

Rezultate:

 • Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România
 • Planul de management pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

În cadrul acestei activități s-a elaborat Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România, document care a fost aprobat prin Ordin de Ministru nr. 625/2018.

Descărcați documentul aici

Planul de acțiune integrează elemente din acțiunile proiectului, acțiuni care vor fi replicate. Ministerul Mediului a depus un proiect și a obținut fonduri structurale POIM pentru a implementa acțiuni din acest Plan. Proiectul „Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România”, Cod SMIS 136899, se derulează în perioada 08.07.2021 – 31.12.2023, de către beneficiar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea și Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.

Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România a fost publicat sub Editura SILVICĂ, în 2021, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Descărcați documentul aici

C.2 Crearea şi funcţionarea unei echipe de specialişti (BEAR CONFLICT) acreditaţi pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale dintre om şi urs

Acțiune finalizată în 2021.

Rezultate:

 • echipă de 10 specialiști (Bear Conflict) agreată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
 • un ghid de evaluare a pagubelor produse de urs
 • hartă cu zonele de risc la nivel național (draft)

Membrii echipei BEAR CONFLICT au participat la diferite întâlniri tehnice privind modificări/completări legislative cu privire la pagube, despăgubiri, conflicte și situații de urgență produse de speciile de faună, în special de specia urs brun.

Între anii 2014-2020, echipa de specialiști BEAR CONFLICT a participat fizic la peste 100 de acțiuni în care se creaseră situații conflictuale între om și urs.

BEAR CONFLICT a acordat asistență și consiliere (prin telefon sau alte mijloace de comunicare) în foarte multe cazuri de situații conflictuale dintre urs și om: îndepărtare urs din localitate sau din alte zone antropizate, eliberare urs din laț, implementare măsuri de protecție și prevenire pagube, întocmire dosar pentru despăgubire pagube, accidente rutiere sau feroviare și alte cazuri particulare. Activitățile de asistență/consiliere nu s-au centralizat, însă experiența membrilor din această echipă a fost mult împărtășită cu diverse entități care au solicitat sprijin (gestionari de fonduri cinegetice, ocoale silvice de stat sau private, gărzi forestiere, gărzi de mediu, primării, ș.a.)

BEAR NETWORK: s-au instruit 5 echipe regionale cu privire la managementul specific al situațiilor de urgență pentru a interveni în situații conflictuale dintre om și urs (jud. Brașov, Harghita, Prahova, Argeș, Vâlcea).

Informațiile acumulate în cadrul acestei activități au fost de un real ajutor în formularea recomandărilor și indicațiilor pe care le-au oferit membrii din echipa proiectului unor persoane și/sau instituții în scopul gestionării unor situații conflictuale dintre om și urs.

Având în vedere experiența acumulată în gestionarea conflictelor au fost făcute propuneri pentru modificarea legislației în ceea ce privește acordarea de despăgubiri pentru pagubele rezultate în urma unui conflict om-urs.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (partener în proiectul LIFE FOR BEAR) și INCDS Marin Drăcea (coordonator proiect) au participat din punct de vedere tehnic la elaborarea Ordonanței de Urgență privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (O.U. 81/2021)

Această ordonanță reglementează modul de intervenție, entitățile/instituțiile care fac parte din echipa de intervenție și decontarea intervenției.

De asemenea, experiența și rezultatele de până acum din această activitate au adus un aport considerabil în scrierea propunerii de proiect pentru Implementarea Planului de Acțiune pentru conservarea populației de urs brun.

Echipa continuă să-și împărtășească experiența în gestionarea unor situații conflictuale dintre om și urs.

 

C.3 Capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs problemă la nivelul întregii arii a proiectului

Acțiune finalizată în 2021.

S-au realizat:

 • Un sistem rapid de comunicare, activ (24/24h – la sediul ICAS BRAŞOV – 0268 419 936), între echipa de intervenţie şi autorităţile locale implicate sau gestionarii fondurilor cinegetice pe raza căruia se produce evenimentul (conflicte om – urs).
 • Îndrumar tehnic pentru capturare, relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-problemă.

În cadrul acestei acțiuni s-a format BEAR TEAM (echipa de intervenție pentru capturare, relocare și monitorizare urși) și s-au achiziționat echipamentele necesare desfășurării acțiunilor.

Această echipă a acumulat experiență asupra tuturor aspectelor care țin de acest tip de intervenție, din 2014, încoace:

 • 20 de urși relocați de BEAR TEAM au fost monitorizați cu sisteme de monitorizare GPS/GSM, în scopul cercetării (eficiența acțiunilor de relocare).
 • Bază de date ce va cuprinde toate zonele cu urşi problemă (hărţi GIS).

Rezultatele arată că relocarea exemplarelor de urs care au comportament de hrănire deviant (urși habituați) nu este o soluție viabilă pe termen lung, atât pentru individ, cât și pentru populația de urs, decât în cazuri excepționale când un exemplar de urs a fost relocat înainte de-a fi deprins comportamentul de urs habituat (înainte de a frecventa repetat locurile antropizate și de a se obișnui cu prezența omului).

 • În afară de cele 20 de acțiuni, din care au rezultat cei 20 de urși cărora li s-a pus colar pentru monitorizare, BEAR TEAM a mai participat la acțiuni:
 • de capturare a puilor orfani, în vederea relocării în centrul de reabilitare;
 • de relocare urși pe același fond cinegetic, fără a monta colar;
 • de eliberare urși din laț și relocare înapoi în habitatul său;

Echipamente folosite pentru acțiuni de succes:

 • echipament de monitorizare optică: camere cu senzori de mișcare, camera/binoclu termovision, aparate foto/video, proiectoare, etc.,
 • capcană de capturare mobilă tip cușcă,
 • cușcă/boxă specială de transport,
 • autoturism 4×4 pentru transport,
 • targă de transport;
 • echipament de imobilizare chimică,
 • trusă de prim ajutor veterinar pentru animal,
 • echipament de monitorizare GPS instalat pe animal,
 • trusă de colectare probe biologice și date biometrice.

Etapele procesului de relocare:

 • Monitorizare urs
 • Pregătire și planificare
 • Birocrație specifică
 • Capturare
 • Imobilizare chimică
 • Recoltare probe biologice
 • Măsurători biometrice
 • Montare sistem de monitorizare GPS/GSM
 • Mutat în cușca de transport
 • Transport
 • Eliberare
 • Monitorizare

VEDEȚI FILMULEȚUL UNEI ACȚIUNI AICI

C.4 Îmbunătăţirea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului în vecinătatea zonelor de conflict

Acțiune finalizată în 2021.

Acţiunea a urmărit îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului prin multiplicarea muşuroaielor de furnici, înfiinţarea unor suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate de urs.

S-a realizat: Un îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire a ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului

Până în 2020, peste 250 de mușuroaie de furnici au fost mutate și multiplicate, în habitatul ursului din zonele: Râșnov, Valea Lungă, Glăjărie, Pârâul Rece, Predeal, Timișul de Sus, Timișul Sec, Brădet_Predeal, Săcele, Susai, Doftana, Tamina, Babarunca, Diham, Valea Azugii, Bușteni, Zamora Bușteni și Măneciu.

În perioada de primăvară a anilor 2015, 2016 și 2017, s-au înființat culturi cinegetice în mai multe nuclee din zona siturilor Natura 2000, Postăvarul și Piatra Mare, în zonele unde presiunea antropică s-a accentuat, iar posibilitatea restabilirii echilibrului este mai dificilă sau practic ireversibilă. Culturile cinegetice au fost realizate cu un număr total de 13160 de puieți și 6000 butași fructiferi, specii utilizate de urs pentru hrănire și ocupă o suprafață de cca. 26.1 ha. În vara anului 2020, procentul mediu de reușită era de cca.85% pentru culturile utilizate în îmbunătățirea ofertei trofice.

 

C.5 Elaborarea unui set de măsuri cu aplicabilitate în amenajarea pădurii care să prevadă măsuri speciale de conducere a arboretelor favorabile ursului în zonele critice

Acțiune finalizată în 2021.

S-a realizat:

Set de măsuri silvotehnice pentru conservarea ursului brun.

Pe baza Studiului tehnic privind îmbunătățirea potențialului trofic al terenurilor destinate hranei faunei de interes cinegetic și pe baza expertizei echipei proiectului, și a rezultatelor acțiunii C4, având la bază propunerile de realizare a normelor tehnice cu referire la îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului, echipa proiectului propune această activitate de îmbunătățire a potențialului trofic al terenurilor destinate hranei faunei de interes cinegetic să fie integrată în proiecte viitoare.

 

C.6 Transferul de bune practici a unor sisteme demonstrative de protecţie a stânelor, livezilor, culturilor agricole şi fermelor apicole, în vederea reducerii conflictelor om – urs

Acțiune finalizată în 2021.

S-a realizat:

Un ghid de bune practici pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a stânelor, culturilor, livezilor şi fermelor apicole.

În cadrul acestei activități s-a întocmit situația stânelor din aria de implementare a proiectului și au fost monitorizate.

Până în vara anului 2021, au fost distribuite de echipa proiectului, un număr de 20 garduri electrice, urmărindu-se utilitatea acestora. Obiectivele astfel protejate și monitorizate sunt de tipul: stâne, livezi, ferme apicole, culturi agricole/silvice, locații private de tip tabără, pensiune, locuință. Beneficiarii acestor sisteme de protecție au primit instrucțiuni de folosință. Unde gardurile electrice au fost utilizate corespunzător și-au demonstrat utilitatea. În unele cazuri, în care problema vizitei ursului s-a rezolvat, gardurile au fost mutate la alți beneficiari.

 

C.7 Dezvoltarea unei bazei de date a proiectului în sistem GIS ataşată planului de management revizuit al populaţie de urs brun din România

Acțiune finalizată în 2021.

Rezultate:

 • bază de date în Sistem Informatic Geografic (GIS), cu ajutorul căreia s-au analizat informaţiile cu desfăşurare geospaţială a celorlaltor acţiuni din proiect, cuprinzând baza de date geografică şi alfanumerică cu posibilităţi de interogare, reprezentare tematică şi schimb de date în formate universale acceptate;
 • hărți tematice

 

C.8 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere în zonele de conflict om urs din aria Braşov – Valea Prahovei

Acțiune finalizată în 2021.

Au fost identificate zonele în care sunt depozitate resturi menajere și platformele pentru colectarea deșeurilor din zonele urbanizate, din apropierea pădurii și a zonelor turistice (zone de campare, cabane, pensiuni, hoteluri, etc) din zona de implementare a proiectului. Aceste zone au fost monitorizate în vederea identificării locațiilor cele mai frecventate de urși.

În scopul comunicării și colaborării pe tema îmbunătățirii managementului deșeurilor menajere din aria Brașov – Valea Prahovei au avut loc 2 întâlniri (decembrie 2015 și noiembrie 2019) cu autorități locale și firme de salubritate. Colaborarea a continuat pe plan local cu fiecare factor interesat.

Pe baza informațiilor acumulate în schimbul de experiență cu membrii din echipa proiectului LIFE DINALP BEAR din Slovenia (în 2019), s-a realizat proiectul tehnic pentru execuția sistemelor anti-urs pentru eurocontainere.

Mulțumiri echipei din Slovenia!

https://dinalpbear.eu/activities/c-concrete-conservation-actions/c1-organic-waste/

Pentru crearea prototipului s-a urmărit: securizarea din punct de vedere a accesului urșilor, funcționalitatea, rezistența, aspectul și compatibilitatea cu modul actual de colectare a deșeurilor.

În urma monitorizării activității urșilor, consultărilor cu factorii de decizie și cu sprijinul autorităților locale, sistemele au fost instalate în localitățile: Râșnov, Timișul de Jos, Predeal, Azuga, Bușteni, Moroeni, Cheia (zone rezidențiale și zone turistice de la liziera pădurii).

Aceste sisteme au un caracter demonstrativ-inovativ și au fost special concepute pentru a bloca accesul urșilor la deșeuri.

Observațiile efectuate și informațiile din teren arată că acolo unde sistemele anti-urs au fost folosite corect, urșii nu au mai avut acces la gunoaie.

Vedeți aici video

 

Monitorizarea impactului acţiunii proiectului:

D.1 Monitorizarea impactului acţiunilor proiectului asupra stării de conservare a populaţiei de urs

Acțiune finalizată în 2021.

Rezultat:

 • Raport final de monitorizare D1

În urma monitorizării parametrilor pentru determinarea stării de conservare a populaţiei de urs brun, la finalul proiectului s-a constatat că se menține starea de conservare favorabilă pentru specia urs brun în aria de implementare a proiectului.

 

D.2 Monitorizarea impactului socio-economic al acţiunilor proiectului

Acțiune finalizată în 2021.

Rezultat:

 • Raport final de monitorizare D2

Acţiunile concrete din proiect au avut ca obiectiv principal menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a populaţiei de urs brun din zona proiectului, însă acestea au avut și un impact socio-economic care a fost monitorizat în cadrul acestei activități.

S-a constatat un impact socio-economic pozitiv, în general, în urma realizării acțiunilor concrete.

În afară de acțiunile realizate punctual, în teren, instrumentele elaborate au un impact socio-economic pozitiv și util, punând la dispoziția factorilor interesați informații și modalități de abordare, produse pe baza unei vaste experiențe. Accesarea informației nu are costuri, iar din punct de vedere social, se pun la dispoziție posibilități de gestionare care pot atenua situațiile conflictuale dintre om și urs.

 

D.3 Monitorizarea ex-ante

Activitate finalizată în 2015.

Rezultat: Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C

Informare, conştientizare şi diseminiarea rezultatelor:

E.1 Promovarea proiectului, a obiectivelor și rezultatelor

Acțiune finalizată în 2021.

În 2015 s-au produs materiale de informare și promoționale pentru diseminarea informaţiilor despre  proiect.

Broșură promovare proiect LIFE FOR BEAR

Poster promovare proiect LIFE FOR BEAR

Disponibile aici

Promovarea proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor vizează mai multe grupuri ţintă.

În 2021, proiectul este recunoscut pe plan național, în primul rând pentru cel mai important produs: Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România, Plan care se implementează începând cu august 2021 prin proiectul Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Modalitățile de comunicare cu grupurile țintă au fost diferite în funcție de interesele fiecărui grup privind problematica speciei urs. Astfel:

Cu Grupul țintă I (format din specialiști care își desfășoară activitatea în domeniile: cinegetic, silvic, biologie, ecologie, etc.) s-a comunicat îndeosebi cu ocazia întâlnirilor de lucru pentru realizarea planului de acțiune și la fiecare eveniment la care au fost prezenți membrii din echipa proiectului. Schimbul de informații s-a realizat și în întâlniri individuale sau pe email. Tematica comunicărilor cu acest grup a vizat, în principal, măsuri de management aplicabile care să urmărească necesitățile speciei urs și ale populației umane din punct de vedere ecologic, etologic, conservativ, social și economic.

Cu Grupul țintă II (format din personal al instituțiilor a căror activitate interferează cu specia urs: gestionari fonduri cinegetice, ocoale silvice, agenții de protecția mediului, primării, poliția comunitară, firme de salubrizare, etc.) s-a comunicat cu ocazia întâlnirilor organizate de echipa proiectului și la alte întâlniri organizate de diverse instituții cu privire la situațiile conflictuale dintre oameni și urși. De asemenea, la multe acțiuni de teren au participat și reprezentanți de la instituțiile amintite din diverse localități. Tematica comunicării cu acest grup s-a îndreptat atât către metodele de gestionare ale conflictelor existente și potențiale dintre om și urs, cât și către metode de prevenire a conflictelor. Întrucât s-au stabilit legături cu reprezentanți ai instituțiilor amintite, se lucrează în continuare în echipă pentru a se găsi soluții la problemele care privesc coexistența om-urs.

Cu Grupul țintă III (format din persoane care au frecvent conflicte cu ursul, respectiv: fermieri, păstori, apicultori, agricultori, localnici din zone vulnerabile) comunicarea s-a realizat atât în cadrul unei întâlniri organizate, dar mai mult de către agenții de teren cu ocazia: patrulelor efectuate în zonele frecventate de urși, colectării de date, instalării de sisteme de protecție. În cadrul acestor întâlniri s-a putut discuta despre natura conflictelor, atitudinea generată, metode de prevenție și exemple de bune practici pentru reducerea conflictelor.

Pe lângă evenimentele de informare organizate special pentru fiecare grup, promovarea proiectului cu acţiunile şi rezultatele acestuia s-a efectuat la fiecare eveniment sau acţiune de teren la care s-au întâlnit membrii din echipa proiectului cu stakeholderi care fac parte din grupurile ţintă vizate de activităţile LIFE FOR BEAR.

Pe lângă evenimentele realizate în cadrul proiectului, s-au folosit diverse ocazii pentru a informa grupurile ţintă şi publicul larg cu privire la proiect, activităţi din cadrul acestuia, urs şi problematica asociată acestuia.

 

E.2 Website și forum de discuții

Acțiune finalizată în 2021.

Website-ul nou al proiectului, creat în 2021, conţine rapoartele și produsele rezultate în urma implementării proiectului.

 

E.3 Realizarea şi instalarea de panouri informative

Acțiune realizată practic în 2015.

Au fost realizate 12 panouri informative și 2000 de fluturași printați pe hârtie reciclabilă.

Starea panourilor a fost urmărită, iar în 2020 au fost recondiționate unele panouri și structuri.

Panourile au rol informativ şi de atenţionare atât pentru turişti cât şi pentru membrii comunităţilor locale şi prezintă pe lângă datele proiectului (descriere, logo proiect, logo LIFE) şi alte informaţii utile, datele de contact ale partenerilor din proiect şi adresa website-ului.

Vedeți panourile și amplasarea lor aici

Fluturaşii cu datele proiectului au fost distribuiţi la întâlnirile şi acţiunile realizate din cadrul diverselor activităţi ale proiectului.

Vedeți fluturașii aici

E.4 Campanie de constientizare pentru promovarea acţiunilor de conservare a ursului brun şi a metodelor de reducere a conflictelor

Acțiune finalizată practic în 2020, însă diseminarea informațiilor continuă cu orice ocazie ivită.

S-au realizat:

 • Panouri informative privind existenţa ursului, a acţiunilor de conservare şi a metodelor de reducere a conflictelor – acestea au fost personalizate pentru fiecare sit Natura2000 din zona de implementare a proiectului;

S-au amplasat panourile în locurile în care există risc potenţial de conflicte om-urs şi pe căile de acces la intrarea în siturile Natura 2000 din zona de implementare a proiectului.

Vedeți panourile aici

 • Poster despre Importanța ursului în siturile Natura 2000
 • Broșura despre importanța ursului
 • Ghid de bune practici pastorale

Disponibile aici

 • Suport didactic pentru educație ecologică despre urs;

Disponibil aici

Aceste materiale informative au fost distribuite către oameni din comunităţi locale, persoane care au avut sau sunt pasibile de a avea conflicte cu ursul (localnici din zone vulnerabile, fermieri, apicultori, agricultori, păstori) şi totodată către personal al unor instituţii a căror activitate interferează cu ursul (primării, ocoale silvice, APM, MMAP, GF).

S-au realizat acţiuni de informare şi conştientizare în mai multe şcoli din localităţile în care s-au identificat cele mai multe probleme legate de urşii habituaţi: Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Braşov. În cadrul acţiunilor s-au susţinut prezentări în faţa elevilor şi cadrelor didactice şi s-au înmânat materiale informative.

 

E.5 Campanie de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice

Acțiune finalizată practic în 2021, însă diseminarea informațiilor continuă cu orice ocazie ivită.

Campania de informare a ţintit publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile locale şi elevii, urmărind să crească nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a peisajelor din siturile Natura 2000.

 • Broşură: Martinel în situri Natura2000

Disponibil aici

În cadrul unor ședințe, întâlniri de lucru, prezentări în școli, tabere de elevi, concursuri montane şi alte acţiuni de informare şi conştientizare, realizate în cadrul altor activităţi, s-au distribuit şepci, tricouri şi broşuri ”Martinel în situri Natura2000” realizate în cadrul acestei activităţi şi s-au diseminat informaţii despre Natura 2000 alături de topicul evenimentelor.

 

E.6 Elaborarea raportului final pentru publicul larg (Layman’s report)

Raport pentru publicul larg (Layman’s Report)

Disponibil aici

Monitorizarea proiectului:

F.1 Managementul proiectului

Acțiune finalizată în 2021.

Această activitate a vizat realizarea unui management operaţional al proiectului.

Proiectul a fost implementat de 6 entități: 1 beneficiar coordonator și 5 beneficiari asociați. Pentru buna desfășurare a proiectului s-a asigurat o bună și permanentă coordonare și colaborare între beneficiari.

Vezi aici beneficiarii

 

F.2 Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE

Acțiune finalizată în 2019.

Echipa proiectului LIFE FOR BEAR a participat la:

 • 3 conferințe internaţionale IBA (The International Association for Bear Research and Management):
  • Conferința Internațională privind managementul și cercetarea ursului (IBA 2016, Ediția 24, Anchorage, Alaska)
  • Conferința Internațională privind managementul și cercetarea ursului (IBA 2017, Ediția 25, Quito, Ecuador)
  • Conferința Internațională privind managementul și cercetarea ursului (IBA 2018, Ediția 26, Ljubljana, Slovenia)

https://www.bearbiology.org/events/iba-conferences/

 • 2 schimburi de experiență în afara țării:
  • schimb de experiență cu cercetătorii de la The Center for Large Landscape Conservation in Bozeman, Montana, SUA, 2016

https://largelandscapes.org/

 • schimb de experiență cu echipa proiectului LIFE DINALP BEAR, Slovenia, 2019

https://dinalpbear.eu/project/

 • 1 schimb de experiență în țară cu membrii din echipa proiectului LIFE Connect Carpathians.

https://connectcarpathians.ro/

 • Participarea unor membrii din echipa proiectului la International Congress for Conservation Biology (ICCB) – “Conservation Beyond Boundaries: Connecting Biodiversity with Communities, Governments and Stakeholders”, Malaezia 2019

https://conbio.org/publications/scb-news-blog/2019-kuala-lumpur-declaration

 

F.3 Audit extern

Raportul de audit financiar extern s-a realizat după sfârșitul proiectului, la februarie 2022.

 

F.4  PLAN DE CONSERVARE „AFTER-LIFE”

Planul de conservare “after LIFE” s-a realizat la finalizarea proiectului.

 

F.5 MONITORIZAREA PROGRESULUI PROIECTULUI

Monitorizarea progresului proiectului pentru verificarea conformității cu grant-ul și rezultatele așteptate s-a realizat periodic de către echipa de management.