Comunicat de presă – atac de urs asupra unui cetăţean din Braşov în data de 14.07.2016

iul. 15, 2016

Loading

Personalul tehnic al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., împreună cu specilalişti ai Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultutură Marin Drăcea – Staţiunea Braşov, din cadrul proiectului LIFE FOR BEAR, au efectuat cercetări în zona în care s-a produs atacul: au studiat urmele (sânge, urme de paşi, urmele lăsate de urs, excrementele lăsate de urs în zonă, etc.), tipul habitatului, felul drumului, precum şi alte elemente din zona accidentului.

       În urma cercetărilor făcute de către personalul tehnic şi specialişti s-au constatat următoarele:

Persoana atacată este un localnic de la liziera pădurii de pe strada Calcarului din Braşov. Acesta s-a dus în pădure cu un cărucior şi o lopată însoţit de câinele său cu intenţia de a colecta pământ. Atacul a avut loc în pădure la aproximativ 500 m faţă de aşezările umane. Accesul în pădure folosit de bărbatul atacat este un fost drum de exploatare, necirculat, acesta NU este drum public sau traseu turistic. Zona are vizibilitate redusă la mai puţin de 5 metri. Incidentul s-a produs din cauză că bărbatul a utilizat un traseu care nu este public, într-o zonă cu desiş forestier unde animalele sălbatice caută adăpost şi refugiu. Cel mai probabil ursul a fost deranjat şi speriat de câinele care l-a împins înspre stăpânul său. Omul a fost rănit şi a reuşit să ajungă singur înapoi în localitate de unde a fost preluat de un echipaj al ambulanţei şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

       Motivul principal pentru care urşii se apropie atât de mult de localităţi este sursa de hrană uşor accesibilă. În zonă au fost identificaţi pomi fructiferi (corcoduşi) cu fructe coapte şi mai multe pungi cu resturi menajere, aruncate de localnici, în spatele grădinilor. Acest exemplar de urs este considerat periculos deoarece a dat de gustul sângelui (urs nărăvit) şi este posibil să atace din nou oameni. În ultimele 2 luni au mai fost incidente de atac al ursului în zona Bunloc: într-o zi ursul a atacat şi vătămat o persoană dimineaţa, iar seara a încercat un nou atacat, dar individul a fost doar fugărit; la 2 săptămâni după acel incident a mai avut loc un atac la om soldat cu vătămare corporală. În toată acea perioadă s-au raportat şi pagube în gopodării de la liziera pădurii.

       Specialiştii proiectului LIFE FOR BEAR recomandă cetăţenilor să nu iasă în următoarea perioadă în pădurile din împrejurimile Braşovului (Noua, Răcădău, Schei) până la rezolvarea situaţiei, iar localnicii să reducă/elimine din gospodării sursele de hrană care atrag urşii (deşeuri menajere, fructe coapte în pomi sau pe jos, să închidă animalele seara), iar turiștii să nu facă grătare în pădure sau să lase resturi menajere în urma lor.

În general, dacă se iese în zone împădurite, se recomandă respectarea următoarelor sfaturi de prevenire a conflictelor directe om-urs:

  • Evitaţi plimbările în pădurile unde este indicată prezenţa urşilor.
  • Utilizaţi doar potecile şi traseele turistice marcate sau drumurile forestiere cu acces public!
  • Plimbaţi-vă în grup şi numai în timpul zilei!
  • Evitaţi plimbările dimineaţa devreme, seara târziu şi noaptea prin pădure.
  • Faceţi gălăgie! Este bine să vorbiţi, să fluieraţi sau să cântaţi în timp ce mergeţi.
  • Fiţi atenţi şi urmăriţi urmele de urşi! Întoarceţi-vă pe drumul pe care aţi venit dacă le observaţi!
  • Păstraţi distanţă faţă de sursele abundente de hrană şi de animale moarte, deoarece ursul ar putea fi prin apropiere.
  • Ţineţi câinii în lesă şi sub control! Câinii de companie nu sunt o sursă de apărare, ci mai degrabă de instigare a ursului.

[en]The technical staff from Kronstadt RA with specialists from INCDS- Marin Drăcea Brasov, from the project LIFE FOR BEAR, conducted research in the area in which the attack took place: they studied the traces ( blood, footprints, bear droppings etc.), type of habitat, road way, and other elements of the accident.

The investigations made by technical staff and specialists have found that:

The person who attacked is local resident from Brasov. He went to the woods with a shovel and a carriage, accompanied by his dog with the intention to collect earth. The attack took place in the forest about 500 m from the settlements. The road he used to enter the forest is not a public road or tourist route. The area has reduced visibility to less than 5 meters. The incident occurred because the man used a route that is not public, in an area where the  forest is very thick where wild animals are seeking shelter and refuge. Most likely the bear was disturbed and scared dog which pushed him towards his master. The man was wounded and managed to get back to the city where he was taken to an ambulance crew and transported to the Emergency Hospital from Brasov.

The main reason that bears are close to the settlements is because the accessible food source.Fruit trees were identified in the area and household waste thrown by locals, behind the gardens. This bear is dangerous because it got the taste of blood (vicious bear) and might again attack people. In the last two months there have been incidents of bear attacks in Bunloc: one day the bear attacked and injured a person and in the evening tried a new attack, but the man managed to escape; 2 weeks after the incident had occurred another attack took place and resulted in an injury. Throughout that period damages  were reported to near by households.

Specialists from the project LIFE FOR BEAR recommends citizens not to go out in the next period in the forests around Brasov (, Răcădău, Schei) until the situation is solved / eliminate household waste that attract bears and tourists should not make barbecues in the woods or leave garbage on tourist routes.

In general, when out in forest areas, heed the following tips to prevent direct human-bear conflicts:

Avoid walking in the woods where bear presence is indicated.

Only use marked paths and trails or forest roads open to the public!

Stroll in groups and only during the day!

Avoid walking in the early morning, late in the evening.

Make noise! It’s good to talk, whistle or sing while walking.

Be careful and follow the footsteps of bears! Go back the way you came if you notice them!

Keep away from sources of abundant food and dead animals because the bear might be nearby.

Keep dogs on a leash and under control! Dogs are not a source of defense, but rather an instigation to the bear.